Polish Maintenance Company
Tibnin - Liban

Polska Kompania Remontowa w misji pokojowej UNIFIL powstała jako Zgrupowanie Pododdziałów remontowych 1 czerwca 1996 roku na bazie Norweskiej Kompanii Remontowej. Ogólnie znana jest jako PMC (Polish Maintenance Company).W tym roku (2005)obchodzi swoją dziewiątą rocznicę powstania. Głównym zadaniem remontowców jest naprawa i obsługa większości pojazdów ciężarowych, generatorów prądotwórczych i innego sprzętu, będącego na wyposażeniu misji. Udzielanie pomocy drogowej wszystkim pojazdom UNIFIL. Prowadzenie inspekcji oraz instruktaży dla kierowców w jednostkach UNIFIL. Prowadzenie pomocy humanitarnej i medycznej dla lokalnej ludności oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony własnego obozu. Lokalna ludność jest badana i w miarę możliwości leczona każdego dnia przez lekarza kompanii zgodnie z zapotrzebowaniem. Drużyna pomocy drogowej udziela pomocy lokalnej ludności według zgłoszeń i możliwości. Pieniądze zarobione przez drużynę pomocy drogowej przeznaczane są na pomoc dla miejscowego domu dziecka. Oprócz realizacji zadań służbowych wielką rolę odgrywa działalność humanitarna i współpraca z lokalnymi władzami. Na dzień dzisiejszy kompania współpracuje ze szpitalem, oddając co miesiąc krew, współpracuje ze szkołami w Tibninie, z Radą Miasta, udziela szerokiej pomocy medycznej i technicznej miejscowej ludności. Dzięki tym działaniom daje się zauważyć tu w Tibninie przychylność i sympatię ludności do żołnierzy UNIFIL.


Info o Libanie1

 


Info o Tibninie

 


Mapa Strefy UNIFIL

 


Galeria zdjęć

 

Copyright © 2005
janocud@op.pl